Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme, klasik formatta sunulan karmaşık ve dağınık verileri bir araya toplayarak kolay algılanabilir görseller aracılığıyla anlaşılır, yorumlanabilir hale getirmektedir. Veri keşfi esnasında, insan algı sistemiyle bilgisayar sistemleri arasında esnek, yaratıcı, köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için tıklayınız.

Nedir?

Veri Görselleştirme Nedir?

Verigorsellestirme.com bir SomtdüŞ yayınıdır.

+
Veri görselleştirme başta olmak üzere, veri madenciliği, açık veri ve veri analizi gibi konulara odaklı tematik özel bir yayındır. SomutdüŞ tarafından koordine edilir ve düzenlenir. Tüm haklarını SomutdüŞ‘e aittir.

 

Veri görselleştirme, klasik formatta sunulan karmaşık ve dağınık verileri bir araya toplayarak kolay algılanabilir görseller aracılığıyla anlaşılır, yorumlanabilir hale getirmektedir. Veri keşfi esnasında, insan algı sistemiyle bilgisayar sistemleri arasında esnek, yaratıcı, köprüler kurmayı hedeflemektedir. Verilerin görsel temsilleri oluşturulurken şematik yapılar soyutlanabilir. Açık ve net bir bilgi akışı sağlayabilmek için tablo ve grafik gibi görsel öğeler kullanılabilir. Böylece karşılaştırma, yorumlama, analiz etme gibi bilişsel süreçler çok daha etkin ve verimli olarak gerçekleştirebilir.

Veri görselleştirme hem sanat hem de bilim dalı olarak değerlendirilebilir. Ortaya çıkan çalışmalar verilerin yapılarıyla şekillendiği için beklenmedik formlar alabilir. Bu nedenle sanatsal yorumlamalara ve soyutlamalara açıktır. Veri toplama ve analiz aşamalarında ise hesaplamalı işlemler etkin rol oynamaktadır. Bu yönüyle de oldukça analitik ve bilimsel aşamalarda değerlendirilmelidir. Bilgilendirme grafiği, bilimsel görselleştirme, istatistik ve veri analitiği gibi alanlarla yakından ilgilidir.

Veri görselleştirme teknikleri, bilgisayar grafikleri, görüntü işleme, bilgisayar görüşü (computer vision), kullanıcı arayüzü tasarımı gibi birçok bilim dalının birleşiminden oluşur. Bu teknikler sayesinde bankalar, sayısal kütüphaneler, istatistiksel verileri, internet siteleri ve metin veritabanları gibi büyük veritabanlarının görselleştirilmesi mümkün olmaktadır. Görselleştirme teknikleri sayesinde, yığın halinde olan veriler tek bir alan içerisinde göstermek mümkün hale gelir. Böylece, insanın algılama yeteneklerini ve insanlar arası yorumlama farklılıklarını dikkate alarak analiz gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Veri görselleştirme teknikleri sayesinde veri hakkında genel bir kanıya varılabilir ve analiz esnasında önemli olabilecek gizli kalmış küçük örüntülerin keşfedilmesi mümkün olabilir. Örnek vermek gerekirse, veri görselleştirilmesi sayesinde değişkenlerin dağılımları, değişken grupları arasındaki kümelenmeler, korelasyonlar gibi ilişkiler gözler önüne serilebilir.

Veri keşfi esnasında, analizciler veri kayıtları arasında yapılar, örüntüler, ilişkiler ararlar. Verilerin grafiksel bir formda temsil edilmesi analizcinin veri yapılarını anlamasını kolaylaştır. Ancak çoğunlukla analistçiler çok boyutlu verilerle uğraşırlar. İnsanların algılama sistemleri de yalnızca 3 boyutla sınırlı olduğu için daha fazla boyut içeren veriler insan algı sisteminin dışına çıkmaktadır. Bundan dolayı, veri görselleştirme teknikleri çok boyutlu veriyi 2 veya 3 boyuta indirgeyerek görselleştirmeli, diğer taraftan da veriler arasındaki ilişkiyi muhafaza edebilmelidir. Bu indirgeme sırasında bir miktar bilgi kayıp olması kaçınılmazdır. Görselleştirmede temel hedeflerden biri bu kaybı minimum düzeyde tutmaktır.

Veri görselleştirme teknikleri kuralların, kavramların daha iyi anlaşılması, yeni yapıların keşfedilmesi veya bu yapıları düzenlemek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Bunlardan kuralların ve kavramların daha iyi anlaşılması için kullanılan görselleştirmeye “bilgi görselleştirilmesi” (knowledge visualization), grafiklerin ve resimlerin yeni yapılar keşfetmek veya bu yapıları düzenlemek için kullanılan görselleştirmeye “görsel bilgi keşfi” (visual data exploration) denir. Bilgi görselleştirilmesi daha çok var olan bilginin görselleştirilmesi için kullanılırken, görsel bilgi keşfi insanın görsel algılama sistemini mantıksal problemlerin çözümü için kullanmaktadır.


Share this Story

SomutdüŞ Youtube’da