Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme, klasik formatta sunulan karmaşık ve dağınık verileri bir araya toplayarak kolay algılanabilir görseller aracılığıyla anlaşılır, yorumlanabilir hale getirmektedir. Veri keşfi esnasında, insan algı sistemiyle bilgisayar sistemleri arasında esnek, yaratıcı, köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için tıklayınız.

Nedir?

Archives

Şehirler ve Açık Verileri

Şehirler ve Açık Verileri
Share this Story

İstanbul Coffee Fest Sosyal Medya Verileri

İstanbul Coffee Fest Sosyal Medya Verileri
Share this Story

Maker Faire İstanbul Sosyal Medya Verileri

Maker Faire İstanbul Sosyal Medya Verileri
Share this Story

SomutdüŞ Youtube’da