Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme, klasik formatta sunulan karmaşık ve dağınık verileri bir araya toplayarak kolay algılanabilir görseller aracılığıyla anlaşılır, yorumlanabilir hale getirmektedir. Veri keşfi esnasında, insan algı sistemiyle bilgisayar sistemleri arasında esnek, yaratıcı, köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için tıklayınız.

Nedir?

Archives

Veri Görselleştirmeyi Perspektif ile yeni boyutlara taşıyan Anıl Yanık

Veri Görselleştirmeyi Perspektif ile yeni boyutlara taşıyan Anıl Yanık
Share this Story

SomutdüŞ Youtube’da