Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme, klasik formatta sunulan karmaşık ve dağınık verileri bir araya toplayarak kolay algılanabilir görseller aracılığıyla anlaşılır, yorumlanabilir hale getirmektedir. Veri keşfi esnasında, insan algı sistemiyle bilgisayar sistemleri arasında esnek, yaratıcı, köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için tıklayınız.

Nedir?

Eğitimler

Veri görselleştirme odaklı özel eğitimlerimiz ve atölye çalışmalarımızı pek yakında sizinle paylaşıyor olacağız.


Share this Story

SomutdüŞ Youtube’da